کلیات و اهداف انجمن پدافند زیستی

هدف از تشکیل انجمن پدافند زیستی (پدافند غیرعامل در نظام سلامت)

 

 • استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی کشور در جهت توسعه فرهنگ و توانمندی پدافند غیرعامل کشور در حوزه سلامت
 • هماهنگی و ارتباط موثر بین مراکز تحقیقاتی با بخش های صنعتی در جهت تولید و ارتقاء محصولات استراتژیک در حوزه سلامت
 • شناسایی محققین، اساتید و صاحبنظران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حوزه پدافند غیرعامل در جهت تببین و گفتمان سازی نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل
 • کمک و تقویت تولید دانش پدافند غیرعامل در حوزه سلامت و بومی سازی دانش و تجربیات خارجی
 • کمک و تقویت شبکه همکاری آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط در جهت مدیریت بحران های حوزه های سلامت
 • ایجاد ارتباط موثر بین سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه ها و سازمان ها وشرکت های دولتی و خصوصی در حوزه سلامت
 • تقویت رویکردهای مدیریت بحران در سناریوهای تهدیدات نوین و پیچیده حوزه سلامت با رویکرد پدافند غیرعامل
 • کمک به ایجاد بستر مناسب برای تولید دانش بین رشته ای در حوزه تهدیدات نوین ترکیبی زیستی، شیمیایی، پرتویی، هسته ای ، انفجاری ، سایبری و شناختی

 

اهداف و برنامه های انجمن در كوتاه مدت :

 • نیاز سنجی و اولویت بندی نیازهای پدافند غیرعامل در نظام سلامت
 • شناسایی ظرفیت علمی کشور اعم از نیروی انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی دانش فنی با رویکرد پدافند غیرعامل در حوزه سلامت
 • شناسایی سرمایه های زیستی و ظرفیت های ملی کشور اعم از ذخایر ژنتیکی، تنوع نژادی، اطلاعات مبتنی بر ظرفیت های بومی و اقلیتی
 • رصد و پایش اولیه تهدیدات درحوزه های مختلف

 

 اهداف و برنامه های انجمن در بلند مدت :

 • آمایش سرزمینی تهدیدات حوزه سلامت کشور
 • طراحی نقشه راه مقابله با تهدیدات براساس آمایش سرزمینی
 • همسو سازی و هماهنگی بین حوزه های آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء و بروزرسانی قابلیت های چرخه پدافند غیرعامل در حوزه سلامت
 • برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایع مرتبط (واکسن سازی، داروسازی مهندسی پزشکی و ...) در جهت افزایش توان خودکفایی و خوداتکایی و بومی سازی پدافند غیرعامل در حوزه سلامت کشور
 • برگزاری نشست های علمی، کارگاههای آموزشی و هیئت های اندیشه ورزی در راستای فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل در نظام سلامت
 • تقویت و ارتقاء نظام ارزیابی و کنترل و استانداردسازی در جهت کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات حوزه سلامت

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top